Create your own web pages in minutes...
протектори
1. Нагръдник („хо-го”) :
– за ДЕЦА I-ва група (клас „А” и клас „Б”) – обикновен (не-електронен) нагръдник –
осигурява се от участниците;
– за ДЕЦА II-ра група и КАДЕТИ (клас „А” и клас „Б”) – електронен нагръдник DaeDo –
осигурява се от организаторите.
2. Шлем (каска) – осигурява се от участниците;
3. Протектори за ръцете и краката: ръкавици – модел съгласно разпоредбите на WTF,
протектори за предмишниците, протектори за подбедриците – осигуряват се от
участниците; Сензорни чорапи Dae Do (за ДЕЦА ІІP
-ра
P група и КАДЕТИ, клас „А” и клас
„Б”) – осигуряват се от участниците;
– за ДЕЦА II-ра група и КАДЕТИ (клас „А” и клас „Б”) – сензорни чорапи DaeDo -
осигуряват се от участниците.
4. Протектор за слабините (мида) – осигурява се от участниците;
5. Назъбник – осигурява се от участниците;

ДЕТСКИ КОЛЕДЕН ТУРНИР
В ДИСЦИПЛИНА СПАРИНГ/ПУМСЕ
-13.12.2014 г.  Спаринг деца, кадети клас А и Б


Право на учстие

Състезатели, защитили минимум 8 гуп;
1.Състезатели, за които са представени следните задължителни документи:
За клас „А“:
1. Състезателна карта;
2. ДЕКЛАРАЦИЯ за наличност на валидна застраховка и успешно преминаване на
предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели от отбора. (бланка е
приложена в края на настоящата Наредба)
Подписаната Декларация се предава от водача на отбора на длъжностните лица на БФТ,
преди да бъдат претеглени състезателите.

За клас „Б“:
1. КОПИЕ от акт за раждане;
2. КОПИЕ от Диплома за защитена техническа степен;
3. Декларация от родител (настойник) за съгласие за участие в състезанието;

Такса:10 лв
ОЧАКВАЙТЕ!


Какво ново?
ТЕГЛЕНЕ
Задължително претегляне за в с и ч к и състезатели в клас Б – на 13.12.2014 г. (събота) на място в залата на провеждане на състезанието от 10:30 до 12:30 ч.; след този час състезатели няма да бъдат допуснати до претегляне.
Задължително претегляне за състезатели от гр. София в клас А – на 13.12.2014 г. (събота) на място в залата на провеждане на състезанието от 15:00 до 16:30 ч.; след този час състезатели няма да бъдат допуснати до претегляне.
Задължително претегляне за състезатели на клубове, пътуващи до гр. София, които ще се състезават в клас А – на място в залата за провеждане на състезанието на 14.12.2014 г. (неделя) от 7:30 до 8:30 ч.; след този час състезатели няма да бъдат допуснати до претегляне.
Възрастови групи и категории

Спаринг: Клас Б / без удари в главата/ Клас А /с удари в главата/

ДЕЦА І--ва група (2007, 2006 и 2005 г.) (клас А и клас Б):
момчета и момичета: -21, -23, -25,-27, -29, -31, -33, -36, -40, +40 кг

ДЕЦА ІІ-ра група (2004 и 2003 г.) (клас А и клас Б):
момчета и момичета: -23, -25, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, +48 кг.

КАДЕТИ (2002, 2001 и 2000 г.) (клас А и клас Б):
момчета: -33кг, -37кг, -41кг, -45кг, -49кг, -53кг, -57кг, -61кг, -65кг, +65кг
момичета: -29кг, -33кг, -37кг, -41кг, -44кг, -47кг, -51кг, -55кг, -59кг, +59кг
Времетраене на СРЕЩИТЕ деца клас А и Б, кадети клас Б -  2 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка
клас А 3 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка
Система за отчитане деца II-ра група и кадети /клас А и клас Б/ - PSS – Dae DoОРГАНИЗАТОР
Българска Федерация по Таекуондо - WTF

Дата: 13.12.2014 г. (събота) – клас „Б“; 14.12.2014 г. (неделя) – клас „А“;
Място: гр. София, Тренировъчна зала към спортен комплекс „Арена Армеец”,
улица „Асен Йорданов" No.1
Начало на срещите в клас „Б“: на 13.12 след края на турнира в дисциплината „Пумсе“
Начало на срещите в клас „А“: на 14.12 в 10:00 ч.
ВНИМАНИЕ!!!
21.10.2017г.
Купа София


11.11.2017г
Корейски посланник


09.12.2017
Херея ОУПЪН

16.12.2017
Коледен турнир

10.02.2018г
Изпит за гуп