Create your own web pages in minutes...
СТЕПЕН
Цена
1
9 ГУП
20 лв
2
8 ГУП
20 лв
3
7 ГУП
25 лв
4
6 ГУП
35 лв
5
5 ГУП
40 лв
6
4 ГУП
50 лв
7
3 ГУП
55 лв
8
2 ГУП
65 лв
9
1 ГУП
80 лв
Цени за явяване на изпит утвърдени от Българската федерация по Таекуондо
ß
ß
   Какво трябва да знаете за да издържите успешно изпита за колан? Като треньор с почти 20 години стаж, имам представа какво точно трябва да бъде покрито като техника за дадената степен. Ясно е, че всички, които са за първи път на изпит ще се стараят много, но от тях не може да се очаква повече от колкото те могат да покажат. Обикновено първият изпит на трениращите е след 6-тия месец. Шест месеца са напълно достатъчни един трениращ да усвои 5-6 ритника и поне 2 пумсета.
   Сега ще разгледаме изпитните програми при отделните степени:
9-8 гуп. Повече случаи, трениращите взимат жълт колан още на първия си изпит. Това е и за насърчение за добре свършената работа, а и тласък за тренировките в бъдеще. В нашият клуб "Мишън" това, на което учим бъдещите жълти колани е:
Тучим соги монтонг чуруги
Блокове, всички включени в първо пумсе, а именно: аре маки, монтонг маки и ольгуль маки.
Стойки: ап соги и ап куби
Ритници: Апчаолиги, Ануро нери чаги и бакуро нери чаги, ап чаги
От трениращите се изисква да могат да броят на корейски и да знаят какво означава Таекуондо. Други неща, които се изискват са да знаят какво е "Доджанг", "сабумним" и т.н. Все термини, които те чуват на всяка тренировка. Шпагат в двете посоки и в средата.
Пумсе - Те гук Ил и Джанг

7 гуп
По презюмция, блоковете, които се изискват да се знаят са блоковете и движенията, които присъстват в Пуместо за съответната степен.
Допълнителните ритници освен горе споменатите са Йоп чаги, Дольо чаги.
Пумсе Те гук И Джанг
6 гуп
Допълнителните ритници освен горе споменатите е Коро чаги.
Пумсе Те гук Сам Джанг
5 гуп
Гореспоменатите ритници както и Тора Йоп чаги.
Пумсе Те гук Са Джанг

4 гуп
Гореспоменатите ритници както и Тиолиги.
Пумсе Те гук О Джанг
Всички блокове в пумсето трябва да се наименоват
Спаринг. Познаване на състезателния правилник. Всеки кандидатстваш за степен над 4 гуп отговаря на въпрос от състезателния правилник.
3 гуп
Син колан с червена черта все повече приближава трениращите до майсторската степен. Това изисква много по-високо ниво на техниката.
Тимио Ап чаги, , Тимио Дольо чаги.Това са ритници със скок.
Спаринг, както и техники за спаринг
Пумсе Те гук Юк Джанг


2 гуп
Червен колан е една крачка от майсторския черен колан.
Тимио Тора Йоп чаги, Тимио Тиолиги.Това са ритници със скок с въртене.
Спаринг, както и техники за спаринг. Познаване на състезателния правилник - спаринг.
Пумсе Те гук Чил Джанг

Всички, които се явяват на изпита и кандидатства та степени над 6 гуп ще играят спаринг.

ВНИМАНИЕ!!!

На 17 Юни 2017 (събота) в салонана 40 СОУ  ще се проведе изпит за ученически степени.
Изпитът ще започне в 09:00 ч.
Роделители и приятели са добре дошли, ако пазят тишина. 

ОЧАКВАЙТЕ!


Какво ново?
За изпита...
ВНИМАНИЕ!!!
21.10.2017г.
Купа София


11.11.2017г
Корейски посланник


09.12.2017
Херея ОУПЪН

16.12.2017
Коледен турнир

10.02.2018г
Изпит за гуп